Tắt X
motphim1 - ads 1388 motphim2 - ads lotter
motphim3 - ads k3
Motphim1 - Quang Cao 1 Motphim2 - Quang Cao 3
Motphim3 - Quang Cao 3 Motphim4 - Quang Cao 1

Nhóc Cần Sa

Kid Cannabis

Ảnh Nhóc Cần Sa

Một học sinh trung học mười tám tuổi bỏ học và người bạn hai mươi bảy tuổi của anh ta bắt đầu buôn bán cần sa qua biên giới Canada để kiếm tiền và cuộc sống của họ đã thay đổi mãi mãi.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
11
Loading ImagesLoading...

110 Phút 2014 484 lượt xem 31-03-2023 12:01:16

Background
  • Vietsub #1Vietsub - HD
  • Dự PhòngVietsub - HD
<iframe width="560" height="315" src="https://motphim3s.net/player/?link=https://kd.opstream3.com/20230330/34285_5018e6ef/index.m3u8" allowfullscreen></iframe>
Thông tin
Diễn viên
Bình luận phim Nhóc Cần Sa
Background
Có thể bạn sẽ thích